Consulting bureau van mr. P. Wilkens

Advising, coaching & training

Regelgeving te complex? Conflict met de overheid? Onenigheid over de erfgrens?

We wijzen u de juiste weg uit uw problemen en gaan er hierbij van uit dat niemand gebaat is bij langdurige procedures waarvan de uitkomst ongewis is. Maar... we gaan ook met u de strijd aan waar hij gevoerd moet worden.

Jarenlange ervaring met de overheid en advocatuur heeft ons gespecialiseerd in het bestuurs- en privaatrecht. Te denken valt bijvoorbeeld aan het omgevingsrecht voor bouwprojecten, eigendomskwesties en contracten.

Ook kunnen we praktische leergangen of begeleiding verzorgen voor uw medewerkers op die gebieden.